Meld deg inn i Rodeløkka vel! Les om Rodeløkkas eldre historie Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Startsiden Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Startsiden Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Startsiden
Startsiden Smått og stort Kultur og ressurspersoner Artikler Delområdet DEBATT.
Velhuset Gjeldende utleiereglement for velhuset (PDF)
Velhuset Gjeldende utleiereglement for velhuset (PDF)
SMÅTT OG STORT
RODELØKKA VEL - RODELØKKA-VETERAN ALF FOLMER PÅ SNARVISITT
SMÅTT OG STORT
HJEM

AKTUELT

ORGANISATORISK

HISTORISKE GLIMT


Smått og stort

LAGT UT PÅ NETT
27.08.2007

ARTIKLER AV
ALF FOLMER

Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Startsiden

Tekst og bilde: Morten Fastvold


Alf på gamle trakter for å snakke om sine oppvekstår på løkka.
Her ved en av plakatene for møtet.

Rodeløkka-veteranen Alf Folmer, som vokste opp i Bergenegården ved Dælenenga idrettsplass på 1920-tallet, gjestet velhuset fredag 24. august 2007 for å snakke om sine oppvekstår og om sjokoladefabrikkene Freia og Bergenes tilblivelse og vekst her i strøket.

Alf jobbet blant annet som sjokoladegutt for Freia, og i de senere år har han skrevet noen artige epistler om liv og levnet fra denne tiden, som vi har fått publisere på siden «Historiske glimt».

Så inviterte vi ham i egen person, og Alf takket ja. Han tok turen fra Stockholm, der han nå bor, og ga oss et foredrag som ble svært godt mottatt blant de 33 frammøtte (sorry, alle dere andre, der gikk dere glipp av noe).

«En gård, en verden» kalte Alf sitt foredrag, og om han med sine 86 år er et stykke levende historie, var hans presentasjonsform topp moderne. Anekdotene ble nemlig ledsaget av bilder fra hans bærbare pc som via en projektor ble vist på et stort, medbragt lerret. Siden Alf helt siden ungdomstiden har vært en ivrig fotograf, fikk vi se mange av hans egne fotografier samt andre historiske bilder og faksimiler. For å bruke et ord som Alf sier ofte: Fantastisk!

Bildet tatt av Kurt Evert Stenbakk
En moderne foredragsholder...

Alf kaller seg kristianiagutt siden han ble født her i byen før navneendringen til Oslo i 1924. Etter krigen flyttet han til Sverige, der han giftet seg og har hatt et langt yrkesliv som arkitekt og avdelingsleder hos byplansjefen i Stock- holm. Men han har jevnlig vært innom sine gamle trakter for å holde seg àjour med utviklingen.

Dagen etter foredraget vandret Alf og undertegnede rundt på løkka for en siste oppdatering, og flere steder ble vi invitert inn til folk. Alf liker godt å se hvordan folk bor, og fotograferte flittig med sitt avanserte digitalkamera. Selv om mange husfasader er relativt uforandret siden 1920-tallet, er forskjellen mellom dagens bostandard og trang- boddheten fra Alfs oppvekst enorm, uten at vår gjest ble betenkt over det, snarere tvert imot. Han liker godt den «gentrifiseringen» han så og fikk dokumentert med sitt kamera.

Alf har stadig prosjekter på gang, og tok typisk nok turen innom Nasjonalbiblioteket i Oslo før han ankom løkka i sin Volvo stasjonsvogn. Der skulle han se igjennom mikrofilmer av avissider fra 1920-årene for å samle stoff til nye epistler, deriblant om et mord i Steenstrupsgate. Vel tilbake i Stockholm med minnebrikken full av relevante avissider kommer det nok flere saftige historier fra hans hånd.


Alf med sitt digitalkamera på visitt i Langgata
17. I 1987 ble bygningene tildelt Arkitektur - vernprisen for Oslo

«Her lå huset for falne kvinner,» forteller Alf til velets leder Morten, og peker på Langgata 33
ved fellesarealet.

RODELØKKA VEL
Tromsøgata 22 B
0565 Oslo

ORG.NR:
892041822

STIFTET:
8.12.1953

Smått og stortRODELØKKA VEL

<< Startsiden | Historiske glimt | Organisatorisk | Velhuset |


RODELØKKA VEL
Startsiden Smått og stort Debattsider Kultur og ressurspersoner Debatter Delområdet DEBATT
Billedarkivet Mortens bilder Startsiden Kurt Everts bilder Berits bilder Startsiden Historiske glimt Noen ord om bydelen Velets historie Artikler