Meld deg inn i Rodeløkka vel! Les om Rodeløkkas eldre historie Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Startsiden Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Startsiden Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Startsiden
Startsiden Smått og stort Debattsider Kultur og ressurspersoner Debatter Delområdet DEBATT
Velhuset Gjeldende utleiereglement for velhuset (PDF)
Velhuset Gjeldende utleiereglement for velhuset (PDF)
DEBATT
- RODELØKKA VELs DEBATTSIDER
DEBATT

SI DIN MENING!
På våre «DEBATTSIDER» er det rom for meningsytringer, debatter og kronikker. Styret håper på gode og friske innlegg. Vi forbeholder oss et redaktøransvar her, som på de øvrige sidene, for å unngå nabokrangler eller ytringer av injurierende art. Ut over dette skal terskelen for å få inn stoff være lav.

DEBATTER og MENINGSYTRINGER
LINK
FORTETTING PÅ RODELØKKA
For et par år siden sto daværende byråd Grethe Horntvedt fram i avisa og sa at en slik utbygging som hadde skjedd i Tromsøgata 11/Solhauggata 8, med en brutal og høy vegg like inntil et gammelt trehus, ikke skulle gjenta seg på Rodeløkka... Les hele saken
Les hele saken
PARKERING PÅ RODELØKKA
Et resultat av velstanden i landet er at mange husstander har flere enn én bil. Noen har privat parkeringsplass, andre ikke. Gatene er trange. Det bygges mange nye boligblokker i området... Les hele saken
Les hele saken
HVOR SKAL VI BO - I EN DRABANTBY I INDRE BY?
Som de fleste Rodeløkkabeboere sikkert har sett, har det i lengre tid vært stor byggeaktivitet nedenfor Freia, nærmere bestemt i Karlstadgata fra hjørnet av Gøteborggata og helt fram til Københavngata... Les hele saken
Les hele saken


DESEMBER 2006, SOFIES HAGE UTBYGGES: Dette huset i Karlstadgata skal beholdes.
Forhåpentligvis blir bygningen en «brobygger» mellom gammelt og nytt.

RODELØKKA VEL
Tromsøgata 22 B
0565 Oslo

ORG.NR:
892041822

STIFTET:
8.12.1953

DebattRODELØKKA VEL

<< Startsiden | Historiske glimt | Organisatorisk | Velhuset |


RODELØKKA VEL
Startsiden Smått og stort Debattsider Kultur og ressurspersoner Debatter Delområdet DEBATT

Billedarkivet Mortens bilder Startsiden Kurt Everts bilder Berits bilder Startsiden Historiske glimt Noen ord om bydelen Velets historie Artikler