Meld deg inn i Rodeløkka vel! Les om Rodeløkkas eldre historie
Meld deg inn i Rodeløkka vel! Les om Rodeløkkas eldre historie

HJEM

AKTUELT

ORGANISATORISK

HISTORISKE GLIMT

SMÅTT OG STORT

ARKIV

BILLEDARKIV

DIVERSE OPPLYSNINGER

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.»

Oslobilder

Det offisielle nettstedet for historiske bilder fra Oslo. Søker du f.eks. på «Rodeløkka», vil du finne mye interessant...

Historiske bilder fra Oslo....

Kart og bilder over strøket på Gule Sider

Skråbilder fra strøket på Gule Sider

Freia fabrikker rives!

RODELØKKA VEL I BYDEL GRÜNERLØKKA I OSLO

Vi har fått ny nettside, og denne oppdateres ikke lenger. For siste nyheter, om du vil bli medlem eller leie velhus, burde den brukes. Klikk her for å besøke den.

Rodeløkka Vel

Vi har i løpet av de siste årene fått en skikkelig oppsving i aktiviteter i regi av Rodeløkka Vel - alt fra Halloweenfest og juleverksted til historiesamlinger, 17. mai-fest og sommerfest. Alt som skjer på Velhuset er basert på frivillig arbeid - for å skape et godt samhold i nærmiljøet på Rodeløkka. Hvis du ikke er medlem av Vel-et allerede, støtt vårt gode arbeid ved å melde inn husstanden her.

Har du lyst til å bidra kan du være med og hjelpe til i blant annet Rodeløkka Vels Barnegruppe eller Hagegruppa. Lik oss også på Facebook - her finner du velforeningen, og barnegruppa finner du her.

Her er det foreløpige halvårsprogrammet for 2014:

Lokalhistorie-pub på Velhusetonsdag 5. februar onsdag 12. februar
Karneval for de minstesøndag 2. mars
Årsmøteonsdag 5. mars
Skolestartersamlingmandag 28. april
Fest med grilling og is for store og smålørdag 17. mai
Sommerfestlørdag 21. juni

Velkommen store og små til et spennende halvår!

Hilsen styret i Rodeløkka Vel

Bli medlem

Historisk

Lei velhuset

Barnegruppa

Rodesplass

Rodes plass. Den sørlige inngangen til trehusbebyggelsen på Rodeløkka.

Om Rodeløkka vel

Rodeløkka vel er en upolitisk sammenslutning som har til formål å fremme medlemmenes felles interesser og virke for et bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse. Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trond- heimsveien i øst og Københavngata i vest.

Innenfor dette området finnes omlag hundre trehus, som hovedsakelig ble oppført i siste halv- del av attenhundretallet, rett utenfor grensen for hvor man dengang måtte bygge i mur. I dag fremstår Rodeløkka som en trivelig landsby midt i indre Oslo øst, med et brokete preg av gam- melt og nytt om hverandre, men med en mer enhetlig karakter enn i byens øvrige områder med gamle trehus. Velet er naturlig nok opptatt av å ivareta denne profilen.

Styret i Rodeløkka vel velges på årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars. Styret arbeider med løpende saker som opprustning av fellesarealer, gangveier, trafikkspørs- mål, og for å bevare alle gjenværende trehus på løkka.

I tillegg arrangerer styret åpne møter for medlemmer og andre der såvel aktuelle som histor- iske temaer belyses og diskuteres. Møtene kan også være av kulturell art.

Velets møter foregår i Rodeløkka velhus i Tromsøgata 22. Velhuset leies ut til medlemmer og andre for møter og selskaper. Drift og vedlikehold av velhuset inngår i styrets arbeid. Se egen side om velhuset.

Bilder med #rodeløkka på Instagram

RODELØKKA VEL
Tromsøgata 22 B
0565 Oslo

STIFTET:
8.12.1953

ORG.NR:
892041822

Skilt på nabohuset

Barnegruppas side på velet

Rodeløkka vel på

(Du må være medlem av Facebook og innlogget)

Om Rodeløkka
for norsk-amerikanere:


Rodeløkka in Oslo
– the Wooden
Village in the City

Historiske glimt | Organisatorisk | Velhuset