Meld deg inn i Rodeløkka vel! Les om Rodeløkkas eldre historie
Velhuset Utleie Utleiepriser Bridgelaget Kart til velhuset Startsiden
Velhuset Gjeldende utleiereglement for velhuset (PDF)
UTLEIE
- RODELØKKA VEL - BLI MED OG SPILL BRIDGE!
VELHUSET

Skiltet utenfor Rodeløkka velhus
Velet disponerer et hus på det kommunale fellesarealet mellom Tromsøgata og Langgata. Velhuset har adressen Tromsøgata 22 B, og har inngang fra gangveien mellom Tromsøgata (ved nr. 24) og fellesarealet. Velhuset brukes til møter og arrangementer i velets regi, og leies dessuten ut til kurs, møter, selskaper og andre arrange- menter. Velets styre står for drift og vedlikehold.

Det store møte- og selskapsrommet i andre etasje har et rustikt preg med tømmervegger og rommer cirka 40 personer, eller drøyt 30 personer hvis man skal sitte til bords og spise.

Rommet har peis og kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin samt tallerkener, glass, kopper og bestikk til cirka 30 personer. I tillegg har lokalet en romslig balkong ut mot fellesarealet.

Velhuset har også et rom samt toalett i første etasje, som også disponeres av leietaker. Dessuten kan utearealet i tilknytning til velhuset benyttes, men uten at leietaker har eksklusiv bruksrett til dette.


Selskapsrommet i 2. etasje i Rodeløkka velhus: Klappet og klart til festlig sammenkomst...

UTLEIE
Da velhuset ligger i et boligområde, må utleievirksomheten skje i forståelse med naboene. Det innebærer at vi kun leier ut til rolige selskaper/arrangementer der lydnivået ikke er til sjenanse for omgivelsene. Selskaper som vanligvis «tar av», slik som ungdomsfester og trettiårslag, må vi derfor si nei til.

For selskaper/arrangementer fredag og lørdag kveld skal alle vinduer og dører - balkongdøren inkludert - holdes lukket etter kl. 24.00, og volumet på musikken som spilles, skal dempes til et moderat nivå som ikke forstyrrer naboenes nattesøvn. For selskaper og arrangementer på andre kvelder skal vinduer og dører holdes lukket og musikken dempes etter kl. 22.00. Vel- huset har ikke musikkanlegg. Mindre, bærbare musikkanlegg kan medbringes, men ikke store anlegg som bringer for mye lyd ut til nabolaget.


Velhuset: Kjøkken - sett fra salen

Velhuset: Peis og sal - sett fra kjøkken
UTLEIEPRISER
Velets ønske om å øke utleien blant folk på løkka reflekteres i gunstige medlemspriser. Utleieprisene varierer med type arrangement. F.o.m. september 2011 er satsene som følger:
Selskaper: kr. 1200,- (medlem) / 1800,- (ikke-medlem)
Barneselskaper: kr. 900,- (medlem) / 1200,- (ikke-medlem)
Møter: kr. 500,- (medlem) / 600,- (ikke-medlem)

Velhuset leies også ut til kursvirksomhet over flere kvelder/dager. Da avtales særskilte priser.

BETALING
Etter bekreftet bestilling, og senest to uker før utleiedatoen dersom bestilling er foretatt før den tid, skal utleieprisen pluss eventuelt depositum, betales inn til velets konto nr. 0530.26.13313, adresse: Rodeløkka vel v/Paal Sørensen, Fjellgata 16, 0566 Oslo.

DEPOSITUM
Ved utleie til selskaper innbetales også et depositum på kr. 500 som helt eller delvis dekker eventuelt svinn av glass/kopper/tallerkener/bestikk, skader på inventar, søppel som ikke er fjernet (velhuset har ingen søppelkasse) samt spesielt omfattende gulvvask, jf. punktene nedenfor om utleiebetingelser og gulvvask. Ved utleie til møter kreves det ikke depositum.
Depositumet returneres per nettbank etter at oppryddingen av lokalene (og evt. utearealet) er foretatt i henhold til reglene for bruk av velhuset. I motsatt fall beholdes hele eller deler av depositumet.

UTBYGGING AV VELHUSET
Les om velets utbyggingsplaner for velhuset!

UTLEIEBETINGELSER
Ved utleie (gjelder spesielt selskaper) forplikter leietaker seg til å følge reglene for bruk av velhuset (utleveres på forhånd), som omfatter rydding, fjerning av søppel og moderat lydnivå på nattestid. Brudd på reglene gir velet rett til å beholde hele eller deler av depositumet.

GULVVASK
Gulvvask formidles av velet. Standard sats for gulvvask er kr. 200 etter selskaper og kr. 100 etter møter (kan fravikes ved særlig pen bruk av lokalene). Dette kommer i tillegg til utleie- prisen og betales kontant ved nøkkelavhenting (og ikke til velets konto), da velet kun for- midler denne tjenesten til leietaker.

Ved spesielt skitne gulv etter selskaper forbeholder vaskehjelpen seg rett til en forhøyet sats som enten avtales på forhånd eller tas fra depositumet.

KONTAKTPERSON
Henvendelse for utleie og andre spørsmål vedrørende velhuset rettes til Morten Fastvold.


Rodeløkka velhus sett fra Tromsøgata. Inngangsdøren er i kjelleren. Øverste dør er for varer...
Varelevering Inngangsdøren

RODELØKKA VEL
Tromsøgata 22
0565 Oslo

STIFTET:
8.12.1953


ORG.NR:
892041822

Skilt på nabohuset

SKRIV UT
Skriv utRODELØKKA VEL

<< Startsiden | Historiske glimt | Organisatorisk | Velhuset |


RODELØKKA VEL
Velhuset